دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
2. تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

صفحه 23-38

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا


5. بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی

صفحه 63-70

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


11. شبیه سازی عددی الگوهای جریان دو فازی در سیستم محافظت از یخ زدگی جریانی هواپیما به روش حجم سیال

صفحه 141-156

علیرضا مستوفی زاده؛ سید محمدرضا افقری؛ محمدعلی وزیری زنجانی


12. کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


15. تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10

صفحه 197-207

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی


19. شبیه‌سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی

صفحه 247-260

ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ نگار شاکرمی؛ سید علی اطیابی؛ سعید اصغری