دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
2. تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا


12. کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


19. شبیه‌سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی

ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ نگار شاکرمی؛ سید علی اطیابی؛ سعید اصغری