کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا

2 پژوهشگاه هوافضا/مربی

3 عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا-وزارت علوم

چکیده

طراحی حامل‌های فضایی که امکان استفاده مجدد را داشته باشند، می‌تواند به میزان قابل توجهی از هزینه‌ ماموریت‌های فضایی بکاهد. این حامل‌ها باید مجهز به موتورهایی باشند که توانایی عملکرد مناسب در رژیم جریان مافوق‌صوت و ماوراءصوت را داشته باشند. طراحی ورودی هوای این موتورها به عنوان یک چالش کلیدی مطرح می‌شود. یکی از مهمترین مسائلی که بر کارایی این موتورها تاثیر گذار است، شوک‌های مایل به وجود آمده در ورودی موتور است. گذر جریان هوا از این شوک‌‌ها شرایط را برای احتراق پایدار در موتور فراهم می‌کند. بهینه‌سازی کارایی ورودی‌‌ هوای این موتورها به روش‌های متعدد انجام می‌شود. در این مطالعه سعی در بهینه‌سازی یک ورودی هوای مافوق صوت، با استفاده از روش مگنتوهیدرودینامیک، به عنوان یک تکنیک کنترل جریانی پیشرفته، شده است. تحلیل نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پارامتر MFR 62/21 درصد، میانگین دما و بازیابی فشارکل ذرات خروجی به سمت محفظه احتراق به ترتیب 51/10 و 5/14 درصد افزایش و واپیچیدگی جریان 93/18 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flow control by magnetohydrodynamic field method at the supersonic air intake

نویسندگان [English]

  • ahmad ghanbari motlagh 1
  • soheila abdolahipour 2
1 Aerospace research institute
2 aerospace research institute
چکیده [English]

The design of space launch vehicles that can be reused can significantly reduce the cost of space missions. These launch vehicles should be equipped with engines that are capable of proper operation in the supersonic and hypersonic flow regimes. The design of the air intake of these engines is a key challenge. One of the most important issues affecting the performance of these engines is the shocks that are expected at the entrance to the engine. The flow of air from these shocks provides conditions for stable combustion in the engine. The air intake efficiency of these engines is optimized in several ways. In this study, the attempt to optimize a supersonic air intake using the magnetohydrodynamic method has been developed as an advanced flow control technique. The results of this study showed that the MFR parameter increased by 21.62%, the mean temperature increased by 10.51%, pressure recovery of the exhaust particles towards the combustion chamber increased by 14.5%, and the flow distortion decreased by 18.93%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetohydrodynamic
  • flow control
  • air intake
  • Ramjet
  • Scramjet