تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 محقق / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مکانیزم پرواز یک پرنده تا حد زیادی مشابه یک هواپیما است؛ چرا که هر دو از قوانین آیرودینامیکی یکسانی تبعیت می‌کنند. برای پرندگان مهاجر که در مدت زمانی بسیار طولانی بدون بال‌زدن پروازخود را حفظ می‌کنند و دارای عدد رینولدز نسبتاً بالاتری در هنگام پرواز هستند، این تشابه بسیار زیاد است. هدف این مقاله، تحلیل عملکرد پروازی پرندگان به کمک معادلات مکانیک پرواز و مقایسه این مدل با نتایج پرواز آنها است تا به کمک آن بتوان روش‌های مورد استفاده را اعتبارسنجی نمود و در آینده مشخصات عملکردی پهپادهای بالزن را بدست آورد. برای این منظور، به بررسی عملکرد پروازی غاز شمالی (گونه‌ای از پرندگان مهاجر) پرداخته می‌شود: ابتدا پرواز پرندگان مهاجر مدلسازی می‌شود. پس از آن، توان شیمیایی و مکانیکی پرنده بدست آمده و تحلیل می‌گردد. سپس، ضمن استخراج روابط مناسب عملکرد پرواز، چندین متغیر عملکردی مهم همچون ضریب بازدهی آیرودینامیکی، نرخ اوجگیری، گرادیان اوجگیری، محدوده‌ی بهینه سرعت پرواز و برد پروازی کسب می‌شود. در نهایت، اثر تغییر ارتفاع و وزن پرنده بر این متغیرهای عملکردی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flight performance analysis of a migratory bird using flight mechanics equations

نویسندگان [English]

  • Seyed Amin Bagherzadeh 1
  • Elnaz Raeisi 1
  • hamid reza ebrahimi kebria 2
1 Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 researcher /malek-e-ashtar university of technology
چکیده [English]

The flight mechanism of a bird is rather similar to that of an airplane because they both follow the same aerodynamic rules. For migratory birds that sustain flight without flapping their wings for very long periods and have relatively higher Reynolds numbers of flight, this similarity is very impressive. This paper aims to analyze flight performance of migratory birds using flight mechanics equations and to compare the results with the bird flight data. In that way, the obtained model can be validated, and used to estimate the performance of the flapping unmanned aerial vehicles. To that end, the flight performance of a brent goose, a migratory bird, is examined: Firstly, the flight of migratory birds is modeled. Then, the chemical and mechanical powers of the bird is obtained and analyzed. Afterwards, several performance parameters such as the aerodynamic efficiency coefficient, rate of climb, climb gradient, optimum airspeed interval and range are attained. Also, a comparison is made between the results of this study and real acquired data for a brent goose in order to validate the method. Finally, the effects of the altitude and weight on the performance parameters are studied. The results of this study indicate that the flight dynamic equations are capable to predict flight performance of migratory birds with acceptable precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migratory Bird
  • Flight Performance
  • Chemical Power
  • Mechanical Power
  • Aerodynamic Efficiency Coefficient