نویسنده = رضا دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 207-220

احمدرضا کشاورز روبهقانی؛ محمدرضا کارآموز راوری؛ رضا دهقانی


2. بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 41-53

محمدرضا کارآموز راوری؛ زهرا سقازاده ماهانی؛ رضا دهقانی


3. طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 109-120

محمد محمدی قناتغستانی؛ رضا دهقانی