کلیدواژه‌ها = دینامیک معکوس
تعداد مقالات: 3
2. هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول


3. تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-53

جعفر روشنی‌یان؛ عبدالمجید خوشنود؛ مهدی حسنی؛ احسان حسنی