بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/ دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه در حوزه ناوبری از اهمیت وی‍‍ژه‌ای برخوردار است، استفاده از معادلات انتشار خطای ناوبری به منظور تلفیق خروجی یک سیستم ناوبری اینرسی با یک اندازه‌گیری بیرونی جهت استفاده توأم از مزایای هر دو مکانیزم ناوبری اینرسی و اندازه‌گیری خارجی است. مطالعه تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که معادلات انتشار خطا عموماً در دستگاه جغرافیایی استخراج شده که می‌تواند نقاط ضعفی داشته باشد. در این مقاله ضمن بیان چگونگی استخراج معادلات انتشار خطا در دستگاه مماسی، به صورت تحلیلی نشان داده شده است که این معادلات در مقایسه با دستگاه جغرافیایی نه تنها سادگی بیشتری دارند بلکه دقت بالاتری نیز در توصیف انتشار خطای ناوبری اینرسی و در نتیجه افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی دارند. در پایان، شبیه‌سازی‌هایی در دو حالت استفاده از مدل انتشار خطا در دستگاه مماسی و معادلات انتشار خطا در دستگاه جغرافیایی با لحاظ کردن مقادیر فرضی برای شتاب‌ها و سرعت‌های زاویه‌ای و خطای تصادفی سنسورهای یک نمونه IMU واقعی، انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده نیز صحت افزایش دقت مدل انتشار خطای پیشنهادی این مقاله را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accuracy improvement of inertial navigation error propagation model for increasing efficiency of integrated navigation system

نویسندگان [English]

  • Ayoob Abdoli Hosseinabadi 1
  • mohammad bagher menhaj 2
  • Seyed Ali Zahiripour 3
1 Phd student/ Amirkabir University of Technology
2 Professor, Amirkabir University of Technology, Tehran
3 Faculty of Electrical and Computer Engineering/ university of kashan
چکیده [English]

Todays, one of the topics that is of particular importance in the field of navigation is the use of navigation error propagation equations in order to integrate the output of an inertial navigation system with an external measurement to take advantages of both the inertial navigation mechanism and the external measurement. Study of past research Show that error propagation equations are generally extracted in a geographic frame that can have weaknesses. This paper demonstrates how to extract the error propagation equations in a tangent frame that not only have more simplicity than the geographic frame but also have a higher accuracy in describing the inertial navigation error propagation and thus increase the efficiency of the integrated navigation system. Finally, simulations in two cases using the tangent error propagation model and the geographic error propagation equations are performed by considering the hypothetical values for the acceleration and angular velocities and random error of the sensors. The results of the simulations also confirm the increasing of accuracy of the proposed error propagation model in this paper.ns in this paper also confirm the validity of this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inertial navigation
  • Integrated navigation
  • navigation error propagation
  • Tangent Frame
  • geographic frame