مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد سوانح هوایی / دانشکده پرواز، دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

تاکنون تلاش‌های تحقیقاتی بسیاری برای درک دلایل وقوع سوانح هوایی انجام‌ شده است. درحالی‌که در برخی از مطالعات، بینش‌های مفیدی پیرامون سوانح ارائه شده است، اما اگر به آن‌ها از دید مبتنی بر رویداد نگاه گردد این گزارشات درک صحیحی از سوانح را ارائه نمی‌دهند. سوانح هوایى در ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر کاهش معنى‌دارى را در تعداد سوانح و یا تلفات ناشى از آن‌ها نشان نمى‌دهد؛ از همین‌رو در این پژوهش به مهم‌ترین دلایل عمده‌ى وقوع سوانح هوایى بالگرد در کشورمان، ایران، پرداخته شده‌است. به این منظور در ابتدا، با استفاده از نرم‌افزار استاتیستیکا، حالت‌ها و عواملی که احتمالاً با سوانح مرگبار و غیرمرگبار مرتبط هستند شناسایی می‌شوند؛ در این نرم‌افزار به‌طور خودکار حالت‌ها، نشانه‌ها و کدهای اطلاعات مربوط به سوانح در یک پایگاه داده شناسایی شده و اطلاعات به صورت خودکار طبقه‌بندی می‌شود. مدل تولید شده توسط این نرم افزار، برای 6200 سانحه بالگرد که در بین سال‌های 1982 تا 2020 رخ داده است، اعمال شده‌است. برای درک بهتر دلایل وقوع سوانح، یک رویکرد مبتنی بر حالت برای بررسی شکاف‌های منطقی موجود یا موارد نادیده گرفته شده ارائه گردیده و سوابقی که به‌طور بالقوه پر از اشتباهات است مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین روش هستی‌شناسی سوانح هوایی و مدل‌سازی مبتنی بر حالت با ابزار یادگیری ماشین که روشی نوین در این حوزه بوده برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر بکار گرفته شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A state-based approach to modeling helicopter accidents using machine learning

نویسندگان [English]

  • Hamed Rahmani 1
  • Seyed Majid Mirhosseini 2
  • Mohsen Dehghani Mohammad Abadi 3
1 Graduated MSc Student, Accounting and Management faculty, Allameh Tabtabai
2 Master of Aviation, Flight Department, Shahid Sattari Aeronautical University
3 Assistant Professor, Aerospace Department, Shahid Sattari Aeronautical University
چکیده [English]

Several research efforts have been directed towards better understanding the causes of accidents. While some studies provide useful insights into accidents, they do not provide an accurate understanding of accidents if viewed from an event-based perspective. Air accidents in Iran, especially in the last two decades, do not show a significant decrease in the number of accidents or casualties; In this study, we deal with the most important causes of helicopter aviation accidents in Iran. To better understand the causes of aviation accidents, this study offers a state-based approach to examining existing logical gaps or neglected cases. For this purpose, first, using statistica software, situations and factors that are possibly related to fatal and non-fatal accidents are identified; In this software, accident states, signs and accident information codes are automatically detected in a database and the information is automatically classified. We apply the model to 6200 helicopter accidents that occurred between 1982 and 2020. To better understand the causes of accidents, a state-based approach is proposed to examine existing logical gaps or omissions and examines records that are potentially full of errors. Also, the method of air accident ontology and model-based modeling with machine learning tools, which is a new method in this field, has been used to achieve more desirable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation Modeling
  • Helicopter
  • Accident Ontology
  • State-Based Approach
[1] M. Jahangir, International Aviation Law, Tehran – Publication, frozesh, 2002.
[2] UJHSA Team, The compendium report: The us jhsat baseline of helicopter accident analysis. Technical report, IHST, 2017.
[3] J. C. Manwaring, G. A. Conway, L. C. Garrett, Epidemiology and Prevention of Helicopter External Load Accidents, Journal of Safety Research, Vol. 29, No. 2, pp. 107- 121, 1998.
[4] A. DeVoogt, Fatalities in General Aviation: From Balloons to Helicopters, Forensic Pathology Reviews, Edited by E. E. Turk, Vol. 6, pp. 169-179, 2018.
[5] B. Atkinson, P. Irving, An analysis of accidents involving UK civil registered helicopters during the period 1976-1993, UK Civil Aviation Authority, 2018.
[6] AnalysisTeam, Accessed June 2016 http://www.ihst.org/portals/54/industry_reports/HAATFinalReport. pdf.
[7] Federal Aviation Administration Airworthiness Directives (ADs), Accessed July 2016. https:// www.faa.gov/aircraft/air_cert/continued_operation/ad/,.
[8] Aviation Safety and Security Program, “The Final Report of the Helicopter Accident Analysis Team”, Accessed June 1998. http://www.ihst .org/portals/54/industry_reports/HAATFinalReport.pdf.
[9] C. Conroy, J. C. Russel, W. E. Crouse, T. R. Bender, J. A. Holl, Fatal Occupational Injury Related to Helicopters in the United States, Aviation, Space and Environmental Medicine, Vol. 63, No. 1, pp. 67–71, 1992.
[10] G. Li, H. T. Gebrekristos, S. P. Baker, FIA Score: A Simple Risk Index for Predicting Fatality in Aviation Crashes, The Journal of Trauma, Injury, Infection, and Critical Care, Vol. 65, No. 6, pp. 1278–1283, 2008.
[11] S. P. Baker, D. F. Shanahan, W. Haaland, J. E. Brady, G. Li, Helicopter crashes related to oil and gas operations in the Gulf of Mexico, Aviation, Space, and Environmental Medicine, Vol. 82, No. 9, pp. 885–889, 2011.
[12] Australian Transportation Safety Board, Accidents involving pilots in Instrument Meteorological Conditions, AR-2011-060, 2011.
[13] G. J. Fogarty, R. Saunders, Developing a model to predict aircraft maintenance performance, In Proceedings of 10th international symposium on aviation psychology Columbus, Ohio State University, pp. 1-6, 1999.
[14] H. S. J. Rashid, C. S. Place, G. R. Braithwaite, Helicopter maintenance error manalysis: Beyond the third order of the HFACS-ME. International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 40, pp. 636-647, 2010.
[15] W. L. Haaland, D. F. Shanahan, S. P. Baker, Crashes of Sightseeing Helicopter Tours in Hawaii, Aviation, Space, and Environmental Medicine, Vol. 80, No.7, pp. 637–642, 2009.
[16] S. P. Baker, D. F. Shanahan, W. Haaland, J. E. Brady, G. Li, Helicopter crashes related to oil and gas operations in the Gulf of Mexico, Aviation, Space, and Environmental Medicine, Vol. 82, No. 9, pp. 885–889, 2011.
[17] A. Majumdar, K. Mak, C. Lettington, A causal factor analysis of helicopter accidents in New Zealand 1996–2005 and the United Kingdom 1986–2005, The Aeronautical Journal, Vol. 113, No. 1148, pp. 647–660, 2009.
[18] T. R. Gruber, A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge acquisition, Vol. 5, No. 2, pp. 199-220, 1993.
[19] J. Barrachina, P. Garrido, M. Fogue, F. J. Martinez, J. C. Cano, C. T. Calafate, P. Manzoni, VEACON: A Vehicular Accident Ontology designed to improve safety on the roads, Journal of Network and Computer Applications, Vol. 35, No. 6, pp. 1891-1900, 2012.
[20] National Transportation Safety Board, Aviation Accident Database & Synopses, Accessed July 2016, http://www.ntsb.gov/_layouts/ntsb.aviation/ index.aspx.
[21] Federal Aviation Administration, Helicopter Flying Handbook, Accessed November 2016, https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/.
[22] M. Haji Jafari, A. Kosari, M. Fakoor, Improving the Completion Time of the Transport Helicopter Design Process Using the Work Conversion Matrix Method, Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 8, No. 1, pp. 109-123, 2019.