اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 672
تعداد پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش 307

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 283
تعداد مشاهده مقاله 252648
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 39 %