اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 661
تعداد پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش 302

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 241581
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 39 %