اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 700
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 312

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 298
تعداد مشاهده مقاله 279005
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 40 %