اخبار و اعلانات

انتشار شماره دوم سال 97

شماره جدید نشریه دانش و فناوری هوافضا (پاییز و زمستان 97) با تعداد 10 مقاله منتشر شد. ضمن تبریک به این عزیزان، از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران دعوت بعمل می آید تا مقالات خود را از طریق سامانه برای این نشریه ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر

کسب اعتبار علمی - پژوهشی

اعتبار نشریه دانش و فناوری هوافضا در جلسه مورخ 94/6/4 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت و با درجه "علمی- پژوهشی" به تایید رسید و طی نامه شماره 3/18/126129 به معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه ابلاغ گردید.

مطالعه بیشتر

اطلاعیه مهم

نشریه علمی - پژوهشی دانش و فناوری هوافضا تنها به زبان فارسی منتشر می شود، و به دست نوشته های لاتین ترتیب اثر داده نمی شود.

مطالعه بیشتر