اهداف و چشم انداز

هدف نشریه علمی پژوهشی "دانش و فناوری هوافضا"، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی در میان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ، گسترش و اعتلای سطح دانش نظری و عملی در حوزه هوافضا می­ باشد. اهداف عمده این نشریه عبارتند از:   

- شناخت و معرفی اندیشه­ ها، نوآوری­ها، اختراعات و دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه هوافضا،

- طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش هوافضایی،

- انتشار نتایج تحقیقات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کلیه دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین­ المللی در حوزه هوافضا،

- زمینه­ سازی مناسب برای ارتقاء سطح دانش صاحب­نظران، کارشناسان و علاقه­ مندان،

- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته­ های محققین به خصوص در حوزه هوافضا،

- حمایت از خلق و توسعه فن­آوری پیشرفته و نوظهور از طریق نشر به هنگام،

- حمایت از دستاوردها و حقوق معنوی پژوهشگران حوزه هوافضا ازطریق ثبت و نشر مقالات،

- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه هوافضا،

- تقویت انگیزه پژوهشگران جهت حضور موثر در عرصه­ ها و مجامع علمی ملی و بین­ المللی در حوزه هوافضا،