طراحی یک چندپره هیبرید سنگین‌وزن با برد و قابلیت حمل بار بالا جهت استفاده در مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد / پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی، پژوهشگاه فضایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، طراحی مفهومی یک چندپره بدون سرنشین با ساختاری جدید که کاربرد اصلی آن مدیریت بحران است، انجام می‌شود. بُرد پروازی این چندپره 400 کیلومتر (200 کیلومتر رفت و 200 کیلومتر برگشت) بوده و قابلیت حمل 800 کیلوگرم بار را دارد. همچنین سرعت پرواز مستقیم آن 100 کیلومتر بر ساعت است. تاکنون چندپره‌ای با ویژگی‌های عملکردی ذکرشده طراحی نشده‌است. با توجه به عملکرد تعریف‌شده، سیستم پیشران الکتریکی قابل‌استفاده نبوده و سیستم پیشران هیبرید برای این چندپره مناسب است. با بررسی بیشتر در مورد انواع روش‌های هیبریدسازی، سیستم پیشران هیبرید بدون تبدیل انرژی به عنوان طرح پیشنهادی انتخاب شد. طراحی مفهومی مبتنی بر وزن برخاست انجام می‌شود یعنی ابتدا وزن برخاست تخمین زده شده و سپس براساس آن زیرسیستم‌های چندپره طراحی می‌شوند. در نهایت جمع کل وزن زیرسیستم‌ها با مقدار تخمینی وزن برخاست مقایسه می‌شود. در صورت تفاوت زیاد، روند دوباره تکرار می‌شود تا در نهایت دو عدد همگرا شوند. در این مقاله آخرین حلقه طراحی ارائه‌شده و مشخصات سیستم پیشران الکتریکی، سیستم پیشران سوختی، سیستم انتقال قدرت و سازه محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of a Hybrid Heavy Multirotor with Long Range and High Payload Carrying Capacity for Using in Disaster Management

نویسندگان [English]

  • Sepehr Saadat 1
  • Sayyed Majid Esmailifar 2
  • Fariborz Masroor 3
1 Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Aerospace Engineering Department,, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Space Transportation Research Institute, Iranian Space Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study presents the conceptual design of an unmanned multirotor with a novel configuration whose main application is disaster management. This multirotor can carry 800 kg of cargo for a range of 400 km, and its forward flight speed is 100 km/h. A multirotor with the specified performance parameters has not yet been developed. Due to the stipulated performance, the electric propulsion system is inapplicable, and a hybrid propulsion system is considered for this multirotor. The hybrid propulsion system without energy conversion was selected for the proposed design after further investigating alternative hybridization approaches. Multirotor subsystems are conceptually designed based on take-off weight, i.e., take-off weight is first estimated, and then multirotor subsystems are designed based on it. Finally, the overall subsystems’ weight is compared to the predicted take-off weight. If there is a significant discrepancy, the procedure is repeated until the two values converge. This paper presents the last design loop, and the specifications of the electric propulsion system, fuel propulsion system, power transmission system, body structure, and skid are calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super Heavy Multirotor
  • Hybrid Propulsion System
  • Conceptual Design
  • Disaster Management
[1] Max Roser Hannah Ritchie. "Natural Disasters." OurWorldInData.org. Last modified Accessed 2014. https://ourworldindata.org/natural-disasters.
[2] Milan Erdelj, Enrico Natalizio, Kaushik R Chowdhury, and Ian F Akyildiz, "Help from the Sky: Leveraging Uavs for Disaster Management," IEEE Pervasive Computing 16, no. 1 (2017): 24-32.
[3] Chunbo Luo, Wang Miao, Hanif Ullah, Sally McClean, Gerard Parr, and Geyong Min. "Unmanned Aerial Vehicles for Disaster Management." In Geological Disaster Monitoring Based on Sensor Networks, 83-107: Springer, 2019.
[4] Sharifah Mastura Syed Mohd Daud, Mohd Yusmiaidil Putera Mohd Yusof, Chong Chin Heo, Lay See Khoo, Mansharan Kaur Chainchel Singh, Mohd Shah Mahmood, and Hapizah Nawawi, "Applications of Drone in Disaster Management: A Scoping Review," Science & Justice 62, no. 1 (2022): 30-42.
[5] Koki Yakushiji, Hiroshi Fujita, Mikio Murata, Naoki Hiroi, Yuuichi Hamabe, and Fumiatsu Yakushiji, "Short-Range Transportation Using Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) During Disasters in Japan," Drones 4, no. 4 (2020): 68.
[6] K Yakushiji, F Yakushiji, and H Fujita, "The Quality of Blood Dropped from an Unmanned Aerial Vehicle (Drone)," Hematology & Transfusion International Journal 8 (2020): 38-40.
[7] Fumiatsu Yakushiji, Koki Yakushiji, Mikio Murata, Naoki Hiroi, Keiji Takeda, and Hiroshi Fujita, "The Quality of Blood Is Not Affected by Drone Transport: An Evidential Study of the Unmanned Aerial Vehicle Conveyance of Transfusion Material in Japan," Drones 4, no. 1 (2020): 4.
[8] Timothy Amukele, Paul M Ness, Aaron AR Tobian, Joan Boyd, and Jeff Street, "Drone Transportation of Blood Products," Transfusion 57, no. 3 (2017): 582-88.
[9] Lino Guzzella and Antonio Sciarretta, Vehicle Propulsion Systems (Heidelberg: Springer, 2013), 10-11.
[10] Teresa Donateo, Luigi Spedicato, and Davide Pio Placentino, "Design and Performance Evaluation of a Hybrid Electric Power System for Multicopters," Energy Procedia 126 (2017): 1035-42.
[11] Matija Krznar, Danijel Pavković, Mihael Cipek, and Juraj Benić, "Modeling, Controller Design and Simulation Groundwork on Multirotor Unmanned Aerial Vehicle Hybrid Power Unit," Energies 14, no. 21 (2021): 7125.
[12] Matija Krznar, Petar Piljek, Denis Kotarski, and Danijel Pavković, "Modeling, Control System Design and Preliminary Experimental Verification of a Hybrid Power Unit Suitable for Multirotor Uavs," Energies 14, no. 9 (2021): 2669.
[13] Danijel Pavković, Matija Krznar, Mihael Cipek, Davor Zorc, and Maja Trstenjak, "Internal Combustion Engine Control System Design Suitable for Hybrid Propulsion Applications," 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2020.
[14] Matija Krznar, Danijel Pavković, Yuliia Kozhushko, Mihael Cipek, Davor Zorc, and Mladen Crneković, "Control System Design for Hybrid Power Supply of an Unmanned Aerial Vehicle Based on Linearized Averaged Process Models," 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2020.
[15] Jon Verbeke, Dries Hulens, Herman Ramon, Toon Goedeme, and Joris De Schutter, "The Design and Construction of a High Endurance Hexacopter Suited for Narrow Corridors," 2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2014.
[16] Taehyung Kim and Sungkyung Hong, "Control System Design and Experimental Validation of Hybrid Multicopter for Endurance Enhancement," Asia-pacific Journal of Modeling and Simulation for Mechanical System Design and Analysis 2, no. 1 (2017): 15-20.
[17] Jan Roskam, Airplane Design: Preliminary Sizing of Airplanes (Kansas: DARcorporation, 1985), 2-4.
[18] Alexander Timofeev. Skyfchain Operating Platform. Russia, Kazan, 2018.
[19] James Carvill, Mechanical Engineer's Data Handbook (Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994), 163.
[20] R.W. Prouty, Helicopter Performance, Stability, and Control (Florida: R.E. Krieger Publishing Company, 1995), 663-665.
[21] Lycoming. Lycoming Operator’s Manual. 8th ed. Williamsport: Lycoming, 2009.
[22] Servomech. Bevel Gearboxes. 01/12 vols., 2012.
[23] Ji-San Kim, Dong-Chan Lee, Jeong-Joo Lee, and Chang-Wan Kim, "Optimization for Maximum Specific Energy Density of a Lithium-Ion Battery Using Progressive Quadratic Response Surface Method and Design of Experiments," Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 1-11.
[24] Adrian Mouritz, Introduction to Aerospace Materials (Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2012), 5-8.
[25] J.T. DeWolf, D. Mazurek, F.P. Beer, and E.R. Johnston, Mechanics of Materials (New York: McGraw-Hill Education, 2014),