تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل پایداری فلاتر بال مرفینگ هواپیما و بررسی آثار ناشی از تغییر طول در جهت دهانه است. وجود یک عضو مرفینگ به منظور تغییر دهانه بال هواپیما، باعث تغییر طول دهانه بال و در نتیجه باعث بر هم زدن معادلات سازه و آیرودینامیکی و وابستگی آن‌ها به مکان و زمان تغییر طول می‌شود. جهت تشکیل و حل معادلات حاکم، از مدل‌ سازه‌ای تیر اویلر برنولی و مدل آیرودینامیک ناپایای پیترز استفاده می‌شود. از جنبه‌های نوآوری این مقاله، تحلیل و بررسی آثار همزمان پارامترهایی همچون محل قرارگیری موتور، نیروی موتور و زاویه پس‌گرایی بر پایداری آیروالاستیک بال مرفینگ است. بررسی پایداری با استفاده از معادلات خطی و بر اساس تحلیل مقدار ویژه سیستم صورت گرفته و ارزیابی و دقت نتایج به دست آمده، از طریق مقایسه با نتایج موجود در پیشینه تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که هم‌زمان با افزایش طول بال، وجود موتور یا یک زاویه پس‌گرایی کوچک باعث کاهش سرعت فلاتر شده و پدیده فلاتر را بحرانی‌تر می‌کنند. همچنین سرعت باز شدن بال مرفینگ اثر مثبت بر عملکرد آیروالاستیک داشته و هر چه بال مرفینگ سریعتر باز شود، سرعت فلاتر بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flutter instability analysis of an aircraft morphing wing in spanwise direction affected by various parameters

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hossein Moravej Barzani 1
  • Hossein Shahverdi 2
1 PhD Student / Aerospace Engineering Department, Amirkabir university of Technology
2 Associate Professor / Aerospace Engineering Department, Amirkabir university of Technology
چکیده [English]

In this paper, the flutter instability of a morphing wing with change in its length is investigated. Presence of a morphing part in the wing makes a difference in the whole aeroelastic equations. In this regrad, Euler-Bernoulli beam model is considered to simulate the structural behavior of the wing and the well-known Peters unsteady aerodynamic model is utilized to compute the aerodynamic loads. The obtained partial differential aeroelastic equations are translated to the ODE ones using Galerkin’s method. Then, the eigenvalue approach is conducted to study the flutter instability of the aeroelastic system. The novelty of this work is to study the simultaneous effects of some parameters such as engine locations, thrust, sweep angles on the flutter instability of the morphing wing. The obtained results are compared with those available in the literature, and a good agreement is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeroelastic analysis
  • morphing wing
  • peters unsteady aerodynamic
  • engine effect
[1] B. Sanders, F. Eastep, and E. Forster, Aerodynamic and Aeroelastic Characteristics of Wings with Conformal Control Surfaces for Morphing Aircraft, Journal of Aircraft, Vol. 40, No. 1, pp.94-99, 2003.
[2] J. S. Bae, T. M. Seigler, and D. J. Inman, Aerodynamic and Static Aeroelastic Characteristics of a Variable-Span Morphing Wing, Journal of Aircraft, Vol. 42, No. 2, pp.528-34, 2005.
[3] M. Friswell, D. Baker, J. Herencia, F. Mattioni, and P. Weaver, Compliant Structures for Morphing Aircraft, 17th international conference on adaptive structures and technologies, 2006.
[4] N. Ameri, M. Lowenberg, and M. Friswell, Modelling the Dynamic Response of a Morphing Wing with Active Winglets, AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit, 2007.
[5] J. Herencia, P. Weaver, and M. Friswell, Morphing Wing Design Via Aeroelastic Tailoring, 48th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structural Dynamics and Materials Conference, 2007.
[6] D. Baker and M. I. Friswell, The Design of Morphing Aerofoils Using Compliant Mechanisms, Vol. 6. Proceedings of 19th International Conference on Adaptive Structures and Technologies, 2008.
[7] P. Bourdin, A. Gatto, and M. Friswell, Aircraft Control Via Variable Cant-Angle Winglets, Journal of Aircraft, Vol. 45, No. 2, pp.414-23, 2008.
[8] G. Seber and E. Sakarya, Nonlinear Modeling and Aeroelastic Analysis of an Adaptive Camber Wing, Journal of Aircraft, Vol. 47, No. 6, pp.2067-74, 2010.
[9] R. Vos, Z. Gurdal, and M. Abdalla, Mechanism for Warp-Controlled Twist of a Morphing Wing, Journal of Aircraft, Vol. 47, No. 2, pp.450-57, 2010.
[10] R. Ajaj, E. S. Flores, M. Friswell, G. Allegri, B. Woods, A. Isikveren, and W. Dettmer, The Zigzag Wingbox for a Span Morphing Wing, Aerospace Science and Technology, Vol. 28, No. 1, pp.364-75, 2013.
[11] R. Huang and Z. Qiu, Transient Aeroelastic Responses and Flutter Analysis of a Variable-Span Wing During the Morphing Process, Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 26, No. 6, pp.1430-38, 2013.
[12] B. Woods and M. Friswell, Structural Analysis of the Fish Bone Active Camber Concept, Vol. 912, Proceedings of the AIDAA XXII Conference, 2013.
[13] B. K. Woods and M. I. Friswell, Fluid-Structure Interaction Analysis of the Fish Bone Active Camber Mechanism, 54th Structural Dynamics and Materials Conference, 2013.
[14] R. Ajaj, E. Saavedra Flores, M. Friswell, and F. D. De la O, Span Morphing Using the Compliant Spar, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 28, No. 4, pp.04014108, 2014.
[15] R. Pecora, M. Magnifico, F. Amoroso, and E. Monaco, Multi-Parametric Flutter Analysis of a Morphing Wing Trailing Edge, The Aeronautical Journal, Vol. 118, No. 1207, pp.1063-78, 2014.
[16] C. Wang, H. H. Khodaparast, and M. I. Friswell, Investigating the Benefits of Morphing Wing Tip Devices-a Case Study, International Forum on Aeroelasticity and Structure Dynamics, 2015.
[17] S. Shams, B. Mirzavand Boroujeni, S. M. Mansoori, and M. R. Kazemi, Kinematic Analysis of Articulated Flapping Wings Mechanisms Considering Nonlinear Quasi-Steady Aerodynamic, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 12, pp.87-97, 2018.
[18] J. G. Barmby, H. J. Cunningham, and I. Garrick, Study of Effects of Sweep on the Flutter of Cantilever Wings, Naca, report  1014, 1951.
[19] W. Molyneux and H. Hall. The Aerodynamic Effects of Aspect Ratio and Sweepback on Wing Flutter,  Naca, report 3011, 1957.
[20] I. Lottati, Flutter and Divergence Aeroelastic Characteristics for Composite Forward Swept Cantilevered Wing, Journal of Aircraft, Vol. 22, No. 11, pp.1001-07, 1985.
[21] G. Karpouzian and L. Librescu, Nonclassical Effects on Divergence and Flutter of Anisotropic Swept Aircraft Wings, AIAA journal, Vol. 34, No. 4, pp.786-94, 1996.
[22] A. Mazidi and S. Fazelzadeh, Flutter of a Swept Aircraft Wing with a Powered Engine, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 23, No. 4, pp.243-50, 2009.
[23] https://fa.wikipedia.org.
[24] M. J. Patil, Nonlinear Aeroelastic Analysis, Flight Dynamics, and Control of a Complete Aircraft,  PhD  thesis, Georgia Institute of Technology, 1999.