تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناس ارشد / مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تعداد سفرهای هوایی، موضوع کاهش فاصله‌ی عمودی میان ترافیک‌های پروازی در ارتفاعات بالا مورد توجه قرار گرفته‌است. محور اصلی این توجهات بر افزایش دقت سیستم‌های ارتفاع‌سنجی هواپیما به‌ منظور کاهش حداقل فاصله‌ی عمودی (RVSM) و افزایش کاربری فضای پروازی بالای29000پا می‌باشد.‌ دراین مقاله تجهیزات و سیستم‌های هواپیما که برای رسیدن به شرایط RVSM باید تغییر کنند بررسی شده است. همچنین پس از بررسی خطاهای مؤثر در سیستم ارتفاع سنجی، آنالیز عدم قطعیت ارتفاع‌سنجی انجام شده است. این آنالیز با استفاده از آزمایش‌های پروازی مختلف و آزمایشات زمینی با تستر فشار انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که خطای سیستم درحدود 22پا می‌باشد که در مقایسه با مقادیر خطای مجاز برای این هواپیما در شرایط RVSM، رضایت بخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equipping Boeing 707 Airplane with RVSM System and Uncertainty Analysis of Altimeter System

نویسندگان [English]

  • Reza Khaki 1
  • Morteza bagheri 1
  • Behnam Soleymani 2
چکیده [English]

Nowadays in view of increasingly rise in the number of air trips, the sufficient spaces for air traffics are reduced. The main part of these researches is to increase the accuracy of airplane altitude measuring systems in order for "Reduced Vertical Separation Minimum" (RVSM) and increasing the usable flying spaces above 29000 ft. In this paper, necessary systems and equipments in airplane are investigated to change in RVSM condition. Also, after consideration the effective error in altimitery system, uncertainty analysis is done. This analysis is carried out using the pressure tester and also different flights testing. The results show that, the error of altimetry system is about 22 ft which is in good agreement with the allowable value for this airplane in RVSM conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical Separation Minimum
  • Air Trafic
  • Altimeter
  • Uncertainty
  • Flight Test
[1] International Civil Aviation Organisation (ICAO) Document 9574, Manual on the Implementation of a 300m (1,000 ft) Vertical Separation Minimum Between FL 290 - FL 410 Inclusive.
[2] FAA Part 91- Appendix G (operation in RVSM airspace).
[3] ICAO Document: Guidance Material on the Implementation and Application of a 300m (1,000 ft) Vertical Minimum.
[4] ICAO Document NAT/DOC/001, the Consolidated Guidance Material North Atlantic Region.
[5] Stephen M.Batill “Experimental Uncertainty and Drag Measurements in the National Transonic Facility” NASA Contractor Report 4600, 1994.
[6] خاکی، رضا- برومند،مسعود"بررسی عدم قطعیت در مطالعه تجربی کاهش پسای اصطکاکی توسط گرمایش سطح در لایه مرزی توربولانس" دو فصلنامه علمی تحقیقاتی علوم وفنون هوائی 1388.
[7] Robert W.Walters and Luc Huyse “Uncertainty Analysis for Fluid Mecanics with Application” , NASA/CR-2002-211449 ICASE Report  No.2002-1
[8] EUROCONTROL Document ASM. ET1. ST. 5000. Manual for Reduced Vertical Separation (RVSM) in Europe
[9] Boeing 707 Flight Manual
[10] Airline Transport pilot course – mach4
[11] خاکی، رضا "بررسی کاهش نیروی پسا توسط انتقال حرارت داخل لایه مرزی در محدوده‌ی توربولانس"، دانشگاه امیرکبیر، اسفند 84.
[12] Mechtly, E. A., 1973: The International System of Units, Physical Constants and Conversion Factors. NASA SP-7012, Second Revision, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C