کلیدواژه‌ها = مدلسازی
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-167

محمدرضا مرتضوی؛ کامران رئیسی؛ سیدحامد هاشمی مهنه


2. تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-130

منیژه ذاکری؛ علی علیزاده؛ وحید عظیمی راد


3. تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-76

محمد فرجی؛ مهدی جهرمی؛ جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی


4. مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

منیژه ذاکری؛ مجید صیامی؛ سعید لامعی