نویسنده = مهدی مرتضوی
هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-136

امید کاظمی فر؛ علیرضا بابایی؛ مهدی مرتضوی


هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 29-40

علی اشرفی؛ مهدی مرتضوی؛ عبدالرضا عسکری؛ امیر غلامی


شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 15-23

محمد رضا مرتضوی؛ مهدی مرتضوی