شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

چکیده

اختلاف ولتاژ قوی بین دو الکترود با ضخامت های ناهمسان موجب پدیده تخلیه کرونا می‌گردد. امروزه تخلیه کرونا، کاربردهای مختلفی از جمله استفاده در رانشگرها دارد. در یک دهه اخیر، استفاده از عملگرهای پلاسمای کرونا جهت کنترل جریان سیال و تولید نیروی پیشران مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در تحقیق حاضر،. جهت انجام‌شبیه‌سازی از نرم‌افزار کامسول استفاده شده است. ابتدا، نتایج حاصل از شبیه‌سازی، در پیکربندی سیم-استوانه مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و سپس رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم- ایرفویل، شبیه سازی شده است. در این تحقیق، تأثیر فاصله بین دو الکترود بر مشخصات جریان هوای عبوری ناشی از تخلیه کرونا مانند جریان الکتریکی، نیروی پیشران، سرعت جریان سیال و توان الکتریکی مصرفی مورد مطالعه‌ی عددی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با افزایش فاصله بین دو الکترود، جریان الکتریکی و سرعت باد الکتریکی کاهش می‌یابد، اما میزان راندمان و میزان توان مصرفی، افزایش می‌یابد، در نهایت، میزان تغییرات نیروی پیشران به ازای افزایش هرکیلوولت ولتاژ اعمالی 15 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Corona Discharge produced in Wire-Airfoil Configuration in Atmospheric Conditions

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Aghaei Malekabadi 1
  • Roohallah Khoshkhoo 2
  • Hamed Soltani Ahmadi 3
1 Faculty of Mechanical Engineering, MUT
2 Assistance Professor, Malek University of Technology
3 Department of Basic Science, Mazandaran University
چکیده [English]

The strong voltage difference between two electrodes with different thicknesses causes the corona discharge phenomenon. Today, corona discharge has various applications, including use in thrusters. In the last decade, the use of corona plasma actuators to control flow and generate thrust has received much attention. In the present study. COMSOL software has been used to perform the simulation. First, the simulation results are validated in the wire-cylinder configuration and then the corona discharge in the wire-airfoil configuration is simulated. In the present study, the effect of the distance between the two electrodes on the airflow characteristics due to corona discharge such as electric current, thrust, fluid flow velocity and electrical power consumption is studied numerically. The results show that if the distance between the two electrodes increases, the electric current and the electric wind speed decrease, but the efficiency and power consumption increase. The rate of change of thrust increases by 15% for each kilo volt increase in applied voltage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Simulation
  • Atmospheric Conditions
  • Corona Plasma Actuator
  • Wire-Airfoil Configuration
  • Thrust