دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1402 
طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب

مهدی جعفری؛ میثم دلالت؛ میلاد صادقی تکاسی


شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک

معصومه آقایی ملک آبادی؛ روح الله خوشخو؛ حامد سلطانی احمدی


تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش

مهدی جعفرپور؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ حمید ربیعیان؛ امین قارایی؛ حسین نجات بخش


بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی

حسن ناصح؛ فردین جمالی املشی؛ ,علی محمودی؛ ندا محمدی بادیزی؛ محمد رضا بختیاری