بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در حال حاضر ناوگان هوایی نقش قابل توجهی در حمل و نقل کالا و مسافر به عهده دارد. ایمنی، جابجایی سریع و دسترسی اغلب مراکز مهم تجاری و شهری به فرودگاه از مهمترین دلایل اهمیت استفاده از ناوگان هوایی در جابجایی کالا و مسافر می باشد. هواپیماهای پهن-پیکر مسافری و ترابری سنگین با طیف متنوعی از ماموریت‌ها مانند جابجایی نیروی انسانی و مسافر، جابجایی انواع کالاهای تجاری و تجهیزات نظامی و غیره به‌کارگیری می‌شوند. سوانح آنها معمولا ناشی از یکی از موارد انسان، محیط، مدیریت، ماشین یا ترکیبی از دو یا چند مورد از آنهاست. در این مقاله به روش تحلیل آماری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، پرسش اصلی با عنوان: "عوامل اصلی موثر در وقوع سوانح هوایی هواپیماهای پهن-پیکر کدامند؟" مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین راهکارهای مناسب برای کاهش وقوع سوانح هوایی هواپیماهای پهن‌پیکر نیز پیشنهاد شده است. در این تحقیق نقش و اهمیت مولفه‌های عوامل 4 گانه انسان، محیط، مدیریت و ماشین در بروز سوانح و راهکارهای کاهش وقوع سوانح برای این عوامل معرفی شده است. در این مقاله این نتیجه اصلی به دست آمده است که نقش انسان مهمترین علت بروز سوانح هواپیماهای پهن‌پیکر در کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and statistical study of factors affecting the improvement of safety in wide-body airplanes and proposing appropriate solutions to reduce the occurrence of accidents

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghamarizadeh 1
  • Ahmad Aghajani delavar 2
  • Abbas Tajmiri 3
1 Imam Hussein Officer Training and Guards University
2 Imam Hussein Comprehensive University
3 Aeronautical Engineer, Imam Hossein Comperhensive University, Tehran
چکیده [English]

Currently, the air fleet plays a significant role in the transportation of goods and passengers. Safety, quick movement and access to most important commercial and urban centers to the airport are the most important reasons for the importance of using the air fleet in the movement of goods and passengers. Wide-body passenger and heavy transport airplanes are used for a variety of missions, such as human and passenger movement, commercial goods and military equipments, etc. Their accidents are usually caused by one of human, environment, management, machine or a combination of two or more of them. In this article, using statistical analysis method and using SPSS statistical software, the main question titled: "What are the main factors affecting the occurrence of wide-body aircraft accidents?" has been studied. Also, suitable solutions to reduce the occurrence of air accidents of wide-body airplanes have also been suggested. In this research, the role and importance of the four factors of human, environment, management and machine in the occurrence of accidents and strategies to reduce the occurrence of accidents for these factors have been introduced. In this article, the main result has been obtained that the human role is the most important cause of wide-body aircraft accidents in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of air accidents
  • wide-body airplanes
  • statistical analysis
  • solutions to reduce accidents