دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1402 
استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون

صفحه 79-96

حامد محمدکریمی؛ علیرضا نورانی؛ محمدحسین علیزاده رکن آبادی


معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

صفحه 111-127

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی


مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار

صفحه 239-253

جاماسب پیرکندی؛ محمد صادق عبداله‌پور؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی محمودی