استخراج روشهای شمال‌یابی اینرسی نوین در حالت سکون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دینامیک پرواز،دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه دینامیک پرواز، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ،ایران

3 گروه آیرودینامیک، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ،ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف استخراج روش‌های شمال‌یابی در حالت سکون و با استفاده از حسگرهای اینرسی تدوین شده‌است. پیاده‌سازی الگوریتم‌های شمال‌یابی متداول، مستلزم استفاده از یک بلوک اینرسی شامل سه شتاب‌سنج و سه جایرو نرخی است؛ لذا در صورت نیاز به دقت‌های بالا، هزینه زیادی در بر خواهد داشت. در این مقاله روش‌های ابداعی دیگری که نیاز به بلوک اینرسی کامل ندارند، جهت محاسبه زوایای اویلر ارائه که شامل یک شتاب‌سنج و یک جایرو نرخی است ؛ با این کار هزینه سخت‌افزار شمال‌یاب کاهش می‌یابد. برای این منظور در ابتدا روابط ریاضی و با روش حل چندجهت گیری، زوایا مورد نظر استخراج شده و سپس به دقت شبیه‌سازی شده‌اند. در فرآیند شبیه‌سازی، زوایای اویلر مقدار معینی فرض شده و سپس همان زوایا در فرآیند شبیه‌سازی برای دو حالت حسگر ایده‌آل و حسگر واقعی محاسبه شده‌اند. در نهایت با مقایسه الگوریتم‌های توسعه داده‌شده، بهترین الگوریتم شمال‌یاب با دقت بالا و هزینه پایین انتخاب شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derivation of Novel inertial Gyrocompassing methods in stationary Condition

نویسندگان [English]

  • hamed mohammadkarimi 1
  • Alireza Nourani 2
  • Alizadeh Roknabadi Mohammad Hossein 3
1 aerospace department,, amirkabir university of technology, tehran, iran
2 Department of Flight Dynamics, Faculty of Aerospace, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Aerodynamics, Faculty of Aerospace, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article discusses the derivation of low-cost inertial navigation methods at stationary state in the navigation systems. To implement navigation algorithms, it needs to use an IMU (3 accelerometers and 3 gyroscopes). Thus, higher accuracy results higher cost. The methods used in this article do not need complete IMU sensors to calculate Euler angles, which includes an accelerometer and a rate gyro. Subsequently navigator hardware cost will decrease. For this purpose, mathematical equations are derived with multi-direction solution method, which the desired angle is extracted at first ,and then simulated as a hardware have done. specific values have been assumed for the Euler angles in the simulation process due to lack of access to field data, and the same angles are computed for two states (ideal and real sensors). By comparing the extended navigator algorithms, the best one (high accuracy and low cost) has been selected here in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inertial Navigation
  • Inertial Measurement Unit
  • Alignment
  • gyrocompassing
  • Leveling