مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق

چکیده

با توسعه روزافزون کاربردهای فناوری فضایی و به تبع آن افزایش الزامات و نیازمندی های مطرح در ماموریت های فضایی، بسیاری از ماهواره ها از ساختار صلب به انعطاف پذیر تغییر ماهیت داده اند. کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر نسبت به ماهواره های صلب با چالش های بیشتری مواجه بوده و کنترل وضعیت آن ها پیچیده تر می باشد. در این مقاله ی مروری به بررسی چالش ها و معماری های ماهواره ی انعطاف پذیر پرداخته شده و رفتار دینامیکی آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مروری جامع بر رویکردهای کنترل وضعیت مختلفی که در سالیان اخیر به منظور کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر توسط محققان پیشنهاد گردیده اند انجام گردیده است و مزایا و معایب هریک از آن ها نسبت به سایر رویکردها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، بر اساس مرور پژوهش های انجام شده در این حوزه توصیه هایی جهت طراحی کنترل کننده های وضعیت مناسب برای ماهواره های انعطاف پذیر بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on Flexible Satellite: Dynamic Analysis, Challenges and Attitude Control Strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fathi 1
  • Hossein bolandi 2
1 Electrical Engineering Department, Iran University of Science and Tecfhnology (IUST), Tehran, Iran
2 Electrical Engineering Department - Iran University of Science and Technology - Tehran - Iran
چکیده [English]

With the increasing development of space technology applications and the consequent increase in the requirements of space missions, many satellites have changed their nature from rigid to flexible structures. Attitude control of flexible satellites is more challenging than rigid satellites. This survey examines the challenges and architectures of flexible satellites and analyzes their dynamic behavior. Moreover, a comprehensive review of various attitude control approaches which have been proposed by researchers in recent years for flexible satellites has been done and the advantages and disadvantages of each of them are compared and evaluated to other approaches. Moreover, a comprehensive review of various attitude control approaches which have been proposed by researchers in recent years for flexible satellites has been done and the advantages and disadvantages of each of them are compared and evaluated to other approaches. Finally, based on the conducted survey, some recommendations have been made for designing an appropriate attitude controller strategy for flexible satellites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible Satellite
  • Flexible Modes
  • Dynamic Analysis
  • Attitude Control