بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 عضو هیات علمی / دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این مطالعه با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی تاثیر کسر حجمی، قطر ذرات در بازه عدد رینولدز 10 الی 100 هزار به روش حجم محدود و رویکرد اویلری-لاگرانژی برای دو حالت هندسه دو بعدی و سه بعدی در یک لوله بررسی شده است. همچنین تأثیر نیروی ترموفورس و براونی بر عدد ناسلت بررسی شده است. نتایج بدست آمده برای سه حالت با نیروی ترموفورس، با نیروی براونی و در غیاب این دو نیرو تا رینولدز 60 هزار با تقریب خوبی بر نتایج آزمایشگاهی منطبق بود. تاثیر نیروها و تفاوت اعداد ناسلت مربوطه از رینولدز بالای 60 هزار قابل مشاهده است. برای بررسی اضافه کردن نانوذره به عملکرد سیال پایه، ضریب عملکرد حرارتی تعریف شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزودن نانو ذرات ضریب عملکرد حرارتی افزایش یافته به طوری که به عنوان مثال در رینولدز 60 هزار ضریب عملکرد برای کسر حجمی2،4 و 6درصد به ترتیب برابر 08/1، 22/1 و 6/1 است و با افزایش قطر نانوذرات 40،30،20،10 نانومتر به ترتیب به صورت 21/1 ، 13/1، 11/1، 09/1 کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of nanoparticles in the turbulent flow of a tube with a constant heat flux with the Eulerian-Lagrangian approach

نویسندگان [English]

  • atie Farrokh 1
  • miralam mahdi 2
1 Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran
2 Mechanical Engineering Department, Shahid Rajaee University, Tehran
چکیده [English]

In this study, using Fluent version 2021 software, to investigate the effect of volume fraction, particle diameter in the Reynolds number range of 10,000 to 100,000 using finite volume method and Eulerian-Lagrangian approach for two-dimensional and three-dimensional geometry. The next one is done in a 1 meter tube. Also, the application of thermophoresis and Brownian force and its effect on Nusselt number results were investigated. The data related to all three modes of thermophores and Brownian force and in the absence of these two forces up to Reynolds 60 thousand were in good approximation with the experimental results and the effect of the forces and the difference of the respective Nusselt numbers from Reynolds above 60 thousand can be seen. The results show that with the addition of nanoparticles, the thermal performance coefficient is increased, and the size of the diameter of the nanoparticles and the volume fraction have a significant effect on this performance. The results were validated with experimental values and showed good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer
  • nanofluid
  • Eulerian-Lagrangian
  • turbulence