نویسنده = کامران دانشجو
ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1401

کامران دانشجو؛ محمد صادق فایض؛ علی ترکاشوند


بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401

مجید بختیاری؛ کامران دانشجو؛ سیاوش سبزی


بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-24

علی ترکاشوند؛ محمد بوالحسنی؛ کامران دانشجو؛ مجید قادری؛ بیژن محمدی