موضوعات = سازه
تعداد مقالات: 27
3. تأثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-21

رضا ابراهیمی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمدخانلو


4. تحلیل، بررسی و شبیه‌سازی بازگشت فنری در فرایند خمکاری غلتکی در تولید پوستة منحنی با شعاع متغیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-33

علیرضا داودی نیک؛ سیروس ریزه وندی؛ علی نگهبان برون


6. پیش‌بینی عددی ویژگی‌های الاستیک کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولولة کربنی با روش چندمقیاسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-128

سینا عالمی پروین؛ اصغر محمد پور فتاحی


8. تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-54

محمود شریعتی؛ محمد باقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی


9. ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-63

مهناز ذاکری؛ وحید دیندارلو


10. بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-75

مجید جمال امیدی؛ مهدی شایانمهر؛ سعید شکراللهی


11. تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-151

محمدرضا زمانی؛ سید محمدرضا خلیلی


12. بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-65

محمد هادی مرتضوی منش؛ اصغر مهدیان؛ بهروز شهریاری


13. تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-79

سجاد آذرخش؛ عباس رهی؛ سامان دریکوندی؛ علی قمریان


15. مطالعه‌ی رفتار الکترو‌ترمو‌مکانیکی پوسته‌های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم‌هندسه

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-91

زهرا قدیمی؛ بهروز حسنی


16. بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-102

سید امیر مهدی قنادپور؛ محمدعلی مهرپویا؛ پیام کیانی


17. مطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-115

مجید صفرآبادی فراهانی؛ حسین بیگدلی


18. طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-91

علیرضا مختاری؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


19. بررسی پارامترهای میدان تنش در یک صفحه‌ تقویت شده ترک دار تحت مود ترکیبی I/II

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-107

مهناز ذاکری؛ ابوالفضل جعفری


20. استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-76

حمید سالاروند؛ شهرام یوسفی؛ منوچهر شاه‌حیدری


21. ارزیابی حوزة فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه‌نقطه توسط روش اکوستیک امیشن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-87

نیما بهشتی‌زاده؛ امیر مصطفی‌پور؛ حسن بیگلری


22. بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-64

محمد صادقی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین عربی؛ علیرضا میرحبیبی؛ سهیل نخودچی؛ حسین بدر رضایی


23. محاسبة ضرایب شدت تنش ترک‌های سه بعدی نیم بیضوی در لوله‌های با درز جوش طولی تحت بارگذاری مود ترکیبی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-82

محمدرضا محمد علیها؛ سید محمد نوید قریشی؛ حسن فرح بخش


24. طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز


25. تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-64

مهناز ذاکری؛ امید افضل‌نژاد