دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-300 
تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

صفحه 23-38

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا


کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی

صفحه 247-260

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی